RO
EN

Obiective

PROTECT-G va livra o soluție integrată în tehnologia HASEL pentru protejarea comunicațiilor prin intermediul următoarelor obiective principale:

Obiectivul 1 (O1): Analiza tehnologiei agentului economic

În cadrul acestui obiectiv HASEL va organiza pentru membrii echipei UPM o serie de vizite, seminarii și ateliere de lucru pentru prezentarea detaliată a tehnologiei HASEL. Pe lângă acestea se vor organiza întâlniri cu personalul tehnic al HASEL pentru familiarizarea echipei UPM cu hardul și softul tehnologiei HASEL.

Obiectivul 2 (O2): Elaborarea componentelor de securitate

Acest obiectiv va asigura proiectarea și implementarea componentelor de securitate. Prin componente de securitate înțelegem suita de componente software care asigură trei nivele de protecție: securitatea transferului de date, detectarea anomaliilor și atestarea la distanță a codului din echipamentele industriale. Securitatea transferului de date va fi asigurată printr-o suită de protocoale de securitate care vor garanta proprietăți de securitate precum confidențialitatea, integritatea, autenticitatea, autentificarea, și distribuirea cheilor criptografice.

Obiectivul 3 (O3): Elaborarea sistemului de administrare a componentelor de securitate

Acest obiectiv va asigura: elaborarea unui sistem de monitorizare a comunicațiilor independent de sistemul de control, care nu va influența constrângerile temporale ale proceselor; realizarea unui sistem de certificare și de gestionare a cheilor distribuit având în vedere cerințele de integritate a datelor, precum și integritatea fișierelor de cod și de configurare transmise către echipamentele industriale; determinarea configurației optime, de cost minim, a sistemului de monitorizare și gestionare, ținând cont de constrângerile de securitate și de capacitatea de procesare a fiecărui nod.

Obiectivul 4 (O4): Integrarea și validarea soluției PROTECT-G

Acest obiectiv va avea în vedere: construirea în cadrul laboratoarelor UPM a arhitecturii (hardware și software) unui nod de transport gaze naturale utilizând expertiza HASEL; integrarea componentelor de securitate (O2) și a sistemului de administrare (O3) în tehnologia HASEL; validarea soluției prin experimente de securitate (atacuri de redare, de compromitere a cheilor, Denial of Service, etc.); iar în final, după realizarea cu succes a testelor în mediul de laborator, HASEL și UPM vor efectua teste pe o instalație reală.

Obiectivul 5 (O5): Stagii de pregătire și transfer de cunoaștere

Acest obiectiv va asigura: elaborarea unui cursuri de formare “Elemente de securitate în sisteme industriale distribuite” pentru angajații HASEL și pentru studenții masteranzi; stagiu de practică pentru studenții masteranzi prin participarea la proiectarea și implementarea unui „Sistem Centralizat de Monitorizare și Operare a Unui Nod Tehnologic de Transport Gaze Naturale”; workshop de prezentare a soluției PROTECT-G pentru potențialii beneficiari cu participarea tuturor partenerilor și a studenților.